ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูคุณธรรมดีเด่น จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางทวีรัส นิลดา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษศิลปะ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,12:50  อ่าน 794 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,11:58  อ่าน 750 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,11:51  อ่าน 770 ครั้ง
รายละเอียด..