ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลสุดยอดเด็กไทยดีเด่นแห่งปี 2022 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรมิดา เอี่ยมไกรอมร
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,23:29   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลนัคราชนาคา บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรมิดา เอี่ยมไกรอมร
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,23:18   อ่าน 38 ครั้ง
ชื่อผลงาน : "ทูตแห่งความดี " ประจำปี 2564 จากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรมิดา เอี่ยมไกรอมร
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,23:13   อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทุนการศึกษาการประกวดบทความภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 3,000 บาท จากกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐธีธัช ขมิ้นทอง
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,23:10   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเต้นรำจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 8
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,15:37   อ่าน 144 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เต็ม 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,15:34   อ่าน 141 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,15:32   อ่าน 137 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาสาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,15:26   อ่าน 138 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาสาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,15:25   อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2560,08:45   อ่าน 861 ครั้ง