ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพเคลื่อนไหว
การเรียนจินตคณิตโดยครูประจำชั้น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 621) 26 พ.ค. 60
การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 770) 07 มี.ค. 60
การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 606) 07 มี.ค. 60
การเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ (อ่าน 630) 14 ก.พ. 60
การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 620) 14 ก.พ. 60
การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 584) 06 ก.พ. 60
การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 399) 01 ก.พ. 60
การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 394) 25 ม.ค. 60
เต้นแอโรบิค ออกกำลังกายประกอบจังหวะเพลง (อ่าน 413) 24 ม.ค. 60
วิชาว่ายน้ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ (อ่าน 517) 24 ม.ค. 60
ต้อนรับ เด็กๆ โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ (อ่าน 482) 24 ม.ค. 60
บรรยากาศในงานคริสต์มาสหรรษา ประจำปี 2559 (อ่าน 385) 13 ม.ค. 60
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 (อ่าน 338) 13 ม.ค. 60
ต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองในตอนเช้า (อ่าน 359) 13 ม.ค. 60
แสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 (อ่าน 322) 13 ม.ค. 60
พิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 333) 13 ม.ค. 60
ลูกเสือสามัญ (อ่าน 1370) 17 ม.ค. 57
ลูกเสือสำรอง (อ่าน 1314) 14 ม.ค. 57
ประธานเปิดงานคริสต์มาส (อ่าน 1216) 10 ม.ค. 57
คริสต์มาสหรรษา56-1 (อ่าน 1278) 10 ม.ค. 57
คริสต์มาสหรรษา (อ่าน 1239) 10 ม.ค. 57