ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนอายุ 5-11 ปี
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
HRB Halloween Costume Contest 2021
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ตารางสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ลดหย่อนค่าอาหารและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 64
คณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการครูดีของแผ่นดินฯ
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 64
รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 64
ติดต่อรับนมกล่องกลับไปดื่มที่บ้าน
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 64
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเนื่องจากเหตุพิเศษ [ฉบับที่ 3]
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเนื่องจากเหตุพิเศษ [ฉบับที่ 2]
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 64
คู่มือการใช้แอปพลิเคชั่น School Bright
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
คู่มือการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 2564
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 64
กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ [ระยะที่ 2]
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
ผลสลากรางวัล Chrismas Fair 2020
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
แผ่นพับประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63