ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจำหน่ายชุดนักเรียน สมุด หนังสือ อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ (อ่าน 945) 20 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ (อ่าน 25) 20 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 511) 20 ม.ค. 63
คริสต์มาสหรรษา มหาไถ่'บ้านไผ่ 2019 (อ่าน 375) 13 ธ.ค. 62
คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่ามถศ . (อ่าน 352) 13 ธ.ค. 62
ตารางสอบโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 2188) 25 ก.ย. 62
รับสมัครนักเรียน ปี2562 (อ่าน 1031) 24 ม.ค. 62
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1838) 09 ก.ค. 61
สารสัมพันธ์รอบรั้ว ขาว-แดง ฉบับที่ 2 ปีที่ 50 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2561) (อ่าน 1183) 09 ก.ค. 61
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3116) 16 พ.ค. 60
ตารางกิจกรรม (ตารางสอบ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1941) 20 ก.พ. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 1920) 13 ม.ค. 60
ตารางกิจกรรม English Drill ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1537) 16 พ.ย. 59
ตารางการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 (อ่าน 1614) 16 พ.ย. 59
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2863) 07 พ.ย. 59
การจัดการเรียนการสอนห้องMEP (อ่าน 1506) 08 ต.ค. 59
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 (อ่าน 1383) 02 ต.ค. 59
แผ่นพับรับสมัครนักเรียนปี 59 (อ่าน 5202) 29 พ.ย. 58
สารสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน (อ่าน 1473) 29 พ.ย. 58
สรุปรางวัลแข่งขันวิชาการเทศบาล (อ่าน 1295) 23 ก.ค. 58
ตารางเรียนป.6 (อ่าน 3667) 17 ก.ค. 58
ตารางสอนปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1240) 17 ก.ค. 58
ตารางสอบ 1/2558 (อ่าน 1144) 17 ก.ค. 58
อนุทินวิชาการ กย.-ตค.57 (อ่าน 1512) 18 ก.ย. 57
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย 57 (อ่าน 1594) 18 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาค 2/2557 (อ่าน 1725) 14 ก.ย. 57
รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2557 (อ่าน 1360) 14 ก.ย. 57
รายชื่อศิษย์เก่า (อ่าน 1995) 13 พ.ย. 56
ผลการแข่งขันวิชาการช่วงเดือน ก.ค-ส.ค 56(ภาษาจีน) (อ่าน 1712) 30 ก.ค. 56
ผลการแข่งขันวิชาการช่วงเดือน ก.ค-ส.ค 56(ภาษาไทย) (อ่าน 1625) 30 ก.ค. 56
ผลการแข่งขันวิชาการช่วงเดือน ก.ค-ส.ค 56 (อ่าน 1606) 30 ก.ค. 56
อนุทินกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม (อ่าน 1733) 16 ก.ค. 56
สรุปรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 56 (อ่าน 1690) 20 มิ.ย. 56
แจ้งเรื่องเรียนซ่อมเสริมวันเสาร์ (อ่าน 1569) 29 พ.ค. 56
ผลสอบ O-NET 55 ป. 6 (อ่าน 1916) 15 พ.ค. 56
แผ่นพับห้องเกรด (อ่าน 1765) 15 พ.ค. 56
ตารางเรียน 2556 (อ่าน 2001) 15 พ.ค. 56
นักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อ่าน 2619) 14 พ.ย. 55
รายชื่อนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 1769) 14 พ.ย. 55
นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุุ่มจังหวัด 25-26 ตุลาคม 2555 เตรียมตัวให้พร้อ (อ่าน 1851) 18 ต.ค. 55