ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-Site
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เลื่อนการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 5-11ปี
โดยนักเรียนต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70%
[ ตามประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 63 ]


ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ทำการเรียนการสอนในรูปแบบ Online
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site
 

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,11:17   อ่าน 3833 ครั้ง