ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับอาหารเสริม(นมกล่อง)สำหรับนักเรียน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางโรงเรียนจึงได้สั่งอาหารเสริม(นมกล่อง) มาแจกนักเรียนไปดื่มที่บ้านแทนนมถุง ซึ่งเป็นการแจกนมกล่องรอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 5 มกราคม 2565 จำนวนคนละ 48 กล่อง (คนละ1ลัง) โดยให้มารับตามวัน และเวลาดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2565 [**รับแล้ว]
 
ติดต่อรับนมได้ที่ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น 1 อาคารก้าวหน้าฯ หรือห้องธุรการ-การเงิน
เวลา 09.00 – 15.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
-------------------------------------------------------------

โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2565,10:16   อ่าน 3900 ครั้ง