ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2564
รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2564
เรื่องรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2564
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ของผู้ปกครอง) 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียน(ของผู้ปกครอง) 1 ฉบับ
3. ใบเสร็จรับค่าเครื่องแบบนักเรียน (กรณีที่ซื้อเครื่องแบบนักเรียนจากร้านค้าข้างนอก และต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า 360 บาท)

**เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร และติดต่อรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบได้ที่ครูประจำชั้น

ระดับชั้น ป.1  ติดต่อรับในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ระดับชั้น ป.2  ติดต่อรับในวันที่ 11 สิงหาคม 2564
ระดับชั้น ป.3  ติดต่อรับในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
ระดับชั้น ป.4  ติดต่อรับในวันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระดับชั้น ป.5  ติดต่อรับในวันที่ 18 สิงหาคม 2564
ระดับชั้น ป.6  ติดต่อรับในวันที่ 19 สิงหาคม 2564
 
ติดต่อรับได้ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2564,11:01   อ่าน 444 ครั้ง