ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
641/5 หมู่ 1 ถ.เจนจบทิศ   ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
เบอร์โทรศัพท์ 272009,329743
Email : ploy_jai@live.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :