ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.พ. 65 ประเมินสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน
16 ก.พ. 65 วันมาฆบูชา
14 ก.พ. 65 วันวาเลนไทน์
12 ก.พ. 65 สอบ O-NET
01 ก.พ. 65 เปิดเรียน On-Site
28 ก.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 64 วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
25 ก.ค. 64 วันเข้าพรรษา
24 ก.ค. 64 วันอาสาฬหบูชา
01 ก.ค. 64 ถึง 16 ก.ค. 64 ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเนื่องจากเหตุพิเศษ
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564
01 มิ.ย. 64 ถึง 11 มิ.ย. 64 เรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
22 เม.ย. 64 ถึง 25 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบออนไลน์ ผ่านระบบ school brigh
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
22 เม.ย. 64 ถึง 23 เม.ย. 64 นักเรียนชั้น ป.6 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร และใบปพ.
01 เม.ย. 64 ถึง 07 พ.ค. 64 จำหน่ายสมุดหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน
จำหน่ายสมุดหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบการแต่งกาย ชุดนักเรียน
✨ ระดับชั้น ป.1 ในวันเสาร์ ที่ 1 พ.ค.2564 ✨ ระดับชั้น ป.2 ในวันจันทร์ ที่ 3 พ.ค.2564 ✨ ระดับชั้น ป.3 ในวันอังคาร ที่ 4 พ.ค.2564 ✨ ระดับชั้น ป.4 ในวันพุธ ที่ 5 พ.ค.2564 ✨ ระดับชั้น ป.5 ในวันพฤหัสฯ ที่ 6 พ.ค.2564 ✨ ระดับชั้น ป.6 ในวันศุกร์ที่ 7 พ.ค.2564

01 ธ.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
01 ก.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ประชาสัมพันธ์
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์ที่บ้านของตนเอง
ประชาสัมพันธ์
12 พ.ค. 63 ถึง 19 พ.ค. 63 จำหน่ายสมุดหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน
กำหนดการจำหน่ายสุด-หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00น. JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
อาคารหอประชุม 75 ปี ประชาสัมพันธ์
24 พ.ย. 61 แข่งขันกีฬาครูเอกชน
10 พ.ย. 61 สนามสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
08 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 สนามสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่
03 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง 2/2561
30 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
29 ต.ค. 61 ค่ายภาษาอังกฤษ IEP
28 ต.ค. 61 ฉลองศาสนนามคุณพ่อไมตรี
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
20 ต.ค. 61 ถึง 21 ต.ค. 61 คุณครูอบรม อ.เธียร
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 เยี่ยมบ้านนักเรียน
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 ค่าย English Camp ป.4-6
01 ต.ค. 61 ถึง 02 ต.ค. 61 ค่าย English Camp ป.1-3
28 ก.ย. 61 สอบครั้งที่ 2
27 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบครั้งที่ 2
26 ก.ย. 61 สอบครั้งที่ 2 ห้องเกรด
25 ก.ย. 61 มิสซา ฟังธรรม
01 มี.ค. 61 ประชุมประจำเดือนมีนาคม
27 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 4
20 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 โครงการพัฒนาระบบวัดผล ประเมินผล
- โครงการพัฒนาระบบวัดผล ประเมินผล
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการวิจัย
- รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานโครงการ
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู 
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย

06 ก.พ. 61 ถึง 10 ก.พ. 61 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
- กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
01 ก.พ. 61 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ / ส่งข้อสอบครั้งที่ 4
26 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู 
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตสอบเข้า ม.1 (ติว)
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตสอบเข้า ม.1 (ติว)
- โครงการเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครู
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
10 ม.ค. 61 ถึง 13 ม.ค. 61 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 3
03 ม.ค. 61 ประชุมประจำเดือนมกราคม
26 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ
23 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
22 ธ.ค. 60 นักเรียนเลี้ยงฉลองต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
19 ธ.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู 
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อร่วมลงนามถวายพระพร
02 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 60 ประชุมประจำเดือนธันวาคม
28 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
24 พ.ย. 60 กิจกรรมวันกีฬาสี ประจำปี 2560
21 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 ส่งสมดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมดบันทึกการอ่าน
ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- โครงการชีวิตมีค่า ห่างไกลยาเสพติด
20 พ.ย. 60 ส่งข้อสอบครั้งที่ 3
03 พ.ย. 60 ร่วมกิจกรรมกับชุมชน วันลอยกระทง
02 พ.ย. 60 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 นักเรียนรับผลการเรียน
31 ต.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง / พบครูประจำชั้น
23 ต.ค. 60 ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช
22 ต.ค. 60 ทำพวงมาลา
16 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 ส่งแบบเก็บผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ
- ส่งแบบเก็บผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ
- พัฒนาครูด้านคุณธรรมจริยธรรม / วิชาการ
- กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนวิชาการ
- บุคลากรปฏิบัติงาน
- ประชุมครู จัดห้องเรียน ศูนย์การเรียนพัฒนาครู

10 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1
09 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60 กิจกรรม English Camp
- กิจกรรม English Camp
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน ตรวจสมุดงาน / ผลงาน
- ส่งสมุดบันทึกติดตามการจัดการเรียนการสอน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ

05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 กรอกคะแนนในระบบอินโฟโปร
03 ต.ค. 60 ถึง 05 ต.ค. 60 สอบประจำภาคเรียนที่ 1
02 ต.ค. 60 ประชุมประจำเดือนตุลาคม
29 ก.ย. 60 มิสซานักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
25 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 โครงการพัฒนางานด้านวิชาการตามนโยบายอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- โครงการพัฒนางานด้านวิชาการตามนโยบายอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- โครงการออกเยี่ยมบ้าน
- โครงการคุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา

25 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- รายงานเพื่อการวิจัยพัฒนา
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- รายงานตนเองภาคเรียนที่ 1
25 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ ส่งบันทึกการประชุม
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 เตรียมการกิจกรรมกีฬาสีประจำปี
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
- โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
- นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
- นิเทศติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอน

01 ก.ย. 60 ประชุมประจำเดือนกันยายน
28 ส.ค. 60 ส่งข้อสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2
28 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู 
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ

25 ส.ค. 60 ประชุมจัดกิจกรรมกีฬาสี
21 ส.ค. 60 ประกาศผลสอบ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1
19 ส.ค. 60 ถึง 26 ส.ค. 60 กิจกรรมพัฒนานักเรียน
- กิจกรรมพัฒนานักเรียน
- โครงการร่วมทำบุญใส่บาตร
- กิจกรรมบริจาคช่วยเหลือ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมสอนแบบบูรณาการ เก็บผลงานนักเรียน
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

17 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 นำนักเรียนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.ขอนแก่น
11 ส.ค. 60 จัดกิจกรรมวันแม่ และนิทรรศการแสดงผลงานทุกกลุ่มสาระ / กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
07 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 เตรียมงานวันแม่ / นิทรรศการวิชาการ
01 ส.ค. 60 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม
29 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
27 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- ส่งสมุดพบแม่ครู
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบภาคความรู้ (ตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระ
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระ
- กิจกรรมสอนแบบบูรณาการ เก็บผลงานนักเรียน
- โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกลุ่มสาระ
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- โครงการพัฒนาระบบวัด ประเมินผลการเรียนรู้
- เตรียมงานวันแม่ / นิทรรศการวิชาการ
11 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 จัดสัปดาห์พุทธศาสตร์
- จัดสัปดาห์พุทธศาสตร์
- โครงการร่วมทำบุญใส่บาตร
- กิจกรรมมิสซาบริจาคช่วยเหลือ

08 ก.ค. 60 แห่เทียนเข้าพรรษา
- แห่เทียนเข้าพรรษา
- นำนักเรียนไปทำบุญที่วัดศรีบุญเรือง บ้านเกิ้ง
07 ก.ค. 60 โครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
03 ก.ค. 60 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
27 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 โครงการฟังมิสซาทำบุญ / นำของบริจาคผู้ยากไร้
- โครงการฟังมิสซาทำบุญ / นำของบริจาคผู้ยากไร้
- โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีมีความสุข
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก - ส่งสมุดพบแม่ครู
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ

26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันน้อมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่
20 มิ.ย. 60 ส่งข้อสอบตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1
15 มิ.ย. 60 ถึง 19 มิ.ย. 60 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- กิจกรรมรักการอ่าน - สัปดาห์ภาษาไทย / ทุกกลุ่มสาระส่งโครงงาน
- จัดกิจกรรมทักษะภาษาไทย ฝึกอ่าน ฝึกคัดลายมือฝึกเขียน ฝึกการแสดงออก
- โครงการห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ - กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ

14 มิ.ย. 60 ประชุมนิเทศการวัดผลประเมินผล
- ประชุมนิเทศการวัดผลประเมินผล
- ฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนพูด ทุกกลุ่มสาระ
- สอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติจริง ทำโครงงานทุกกลุ่มสาระ


08 มิ.ย. 60 มิสซานักเรียน / กิจกรรมไหว้ครู
02 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานนักเรียน
01 มิ.ย. 60 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน
22 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 โครงการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
- โครงการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน / สำรวจเด็กรายบุคคล
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- สำรวจคัดกรองนักเรียน

20 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560
18 พ.ค. 60 พิธีมิสซานักเรียนและกิจกรรมรับน้องใหม่
15 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น
31 มี.ค. 60 จำหน่ายหนังสือ, ชุดนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ นักเรียน ป.1-6 เวลา 08:30-15:00 น.
27 มี.ค. 60 ถึง 12 เม.ย. 60 เรียนปรับพื้นฐานและเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) นักเรียน ป.1 นักเรียนใหม่ทุกคน และ ป.2-6
22 มี.ค. 60 ถึง 25 มี.ค. 60 คณะครูทัศนศึกษาประจำปี/เสริมขวัญและกำลังใจ
21 มี.ค. 60 รับเกียรติบัตรครูแดร์, รับเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา, รับเกียรติบัตรเรียนดี/คุณธรรมดีเด่น ป.1-6
20 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบภาคความรู้ ครั้งที่ 4 นักเรียนชั้น ป.1-4 อาคาร 75 ปี
20 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 กิจกรรมรวม 20 - 31
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- รายงานการวิจัย
- รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานโครงการ
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม/การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง/ระเบียบวินัยนักเรียน/ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน/ตรวจหนังสือ/สมุดนักเรียน
10 มี.ค. 60 English Camp นักเรียนชั้น ป.1/3 (MEP)
09 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
08 มี.ค. 60 ทดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
นักเรียนชั้น ป.1-2, 4-6  ปิดภาคเรียน 
06 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 จัดทำเอกสารการวัดผลประเมินผล
- จัดทำเอกสารการวัดผลประเมินผล
- ส่งเอกสารการประเมินทุกอย่าง
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 4/2559 นักเรียนชั้น ป.1-6
03 มี.ค. 60 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 4/2559 นักเรียนชั้น ป.1-6
01 มี.ค. 60 ประชุมประจำเดือน
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกานใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 (LAS)
24 ก.พ. 60 การประเมินการอ่านเขียน สพป.ขอนแก่นเขต 2 นักเรียนชั้น ป.3-4
23 ก.พ. 60 การประเมินการอ่านเขียน สพป.ขอนแก่นเขต 2 นักเรียนชั้น ป.1-2
20 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 กิจกรรมรวม 20 - 28
- ส่งสมัดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการวิจัย
- รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานโครงการ
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ / กิจกรรม / การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง / ระเบียบวินัยนักเรียน / ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน / ตรวจหนังสือ / สมุดนักเรียน
10 ก.พ. 60 ส่งข้อสอบครั้งที่ 4
08 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
04 ก.พ. 60 สอบ O-Net
03 ก.พ. 60 ประชุมประจำเดือน
27 ม.ค. 60 ประกาศผลสอบครั้งที่ 3
23 ม.ค. 60 ถึง 24 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ
18 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 60 กิจกรรมรวม 18 - 31
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม/การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง/ระเบียบวินัยนักเรียน/ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน/ตรวจหนังสือ/สมุดนักเรียน
16 ม.ค. 60 วันครู
14 ม.ค. 60 ฉลองวัดแม่พระอำเภอบ้านไผ่
13 ม.ค. 60 งานวันเด็กแห่งชาติ
11 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 3
06 ม.ค. 60 ประชุมประจำเดือน
26 ธ.ค. 59 ลูกเสือสำรองเดินทางไกล
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาส
22 ธ.ค. 59 นักเรียนเลี้ยงฉลองต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
14 ธ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 กิจกรรมรวม 14 - 30
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังการสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ / กิจกรรม / การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง / ระเบียบวินัยนักเรียน / ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน / ตรวจหนังสือ / สมุดนักเรียน

13 ธ.ค. 59 ประชุมประจำเดือน
02 ธ.ค. 59 กีฬาสีโรงเรียน
25 พ.ย. 59 กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี พิธีถวายราชสดุดี
21 พ.ย. 59 ถึง 30 พ.ย. 59 กิจกรรมรวม 21-30
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม/การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง/ระเบียบวินัยนักเรียน/ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน/ตรวจหนังสือ/สมุดนักเรียน
19 พ.ย. 59 วัดแม่พระฟาติมา อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

อาคารห้องประชุม 70 ปี ห้องเรียนด้านข้างอาคารห้องประชุม 70 ปี โรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์
29 ต.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2
ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นพร้อมรับผลการเรียน 
11 ต.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูมหาไถ่บ้านไผ่ เมืองพล
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
06 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และเนตรนารี
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
04 ต.ค. 59 ถึง 05 ต.ค. 59 English Camp ป.1-3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่